Ἱστορικό Ἱερᾶς Μονῆς

Ἀφιερωμένη στήν μνήμη τοῦ κορυφαίου μυστικοῦ Θεολόγου και φωτολαμποῦς ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου καί θεμελιωμένη στίς εὐχές τοῦ θεοφόρου ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας, μακαριστοῦ γέροντος Πορφυρίου τοῦ διορατικοῦ, ἡ Σταυροπηγιακή καί Συνοδική Ἱερά Μονή Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου βρίσκεται τρία χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τόν Κάλαμο Ἀττικῆς, σέ πανοραμική τοποθεσία.

«... Ἔτσι ὅπως ξεχωρίζει ἀνάμεσα στά πεῦκα, αἰωρούμενη στό γαλάζιο φόντο τῆς θάλασσας καί τοῦ οὐρανοῦ, ἀποτελεῖ ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά τό ἁγιοπνευματικό “περιστέρι” τῶν κατοίκων τοῦ κεντρικοῦ νομοῦ τῆς χώρας. Αὐτό τό ἴδιο “περιστέρι” πού κατέβαινε σάν φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί στεκόταν στό κεφάλι τοῦ ἁγίου Συμεών κάθε φορά πού λειτουργοῦσε ἐπί 40 ὁλόκληρα χρόνια, μπροστά στά ἔκθαμβα μάτια ὅσων συμμετεῖχαν στό Μυστήριο...», καθώς σημειώνει γνωστός δημοσιογράφος καθημερινῆς ἐφημερίδας τῶν Ἀθηνῶν.

istorikoPorfyrios1Ἡ Μονή θεμελιώθηκε τήν 1η Ἰουλίου 1986 καί τήν 13η Ἰουλίου 1987: τήν 1η Ἰουλίου μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ σεπτοῦ γέροντος Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε δαψιλῶς μέ εὐχές καί προσευχές καί μέ σταυροειδή εὐλογία ὅλον τόν τόπο τῆς νέας Μονῆς, προλέγοντας μέ εὐφροσύνη καί τήν μελλοντική της διαδρομή μέσα στήν Ἐκκλησία - τήν δέ 13η Ἰουλίου μέ τόν Ἁγιασμό γιά τήν θεμελίωση τῶν πρώτων κελλιῶν, ὅπου καί πάλι παρέστη ὁ πολυσέβαστος Γέροντας καί κατέθεσε τήν “ταπεινή του προσευχή”, καθώς εἶπε, σάν πολύτιμο θεμέλιο λίθο στό νέο Μοναστήρι. istorikoPaisios3Ἐξίσου πολύτιμους λίθους ἀποτελοῦν οἱ εὐλογίες τῶν ἑτέρων δύο ὁσίων Γερόντων τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ γέροντος Παϊσίου καί τοῦ γέροντος Ἰακώβου. Ὁ μέν πρῶτος ἔδωσε ἐκ τῶν προτέρων τήν εὐλογία καί τίς νουθεσίες του γιά τήν ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ δεύτερος κατά τά πρῶτα βήματα τῆς πορείας της.

Στίς 25 Αὐγούστου 1993 ἡ Ἱερά Μονή προήχθη μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ. σέ Σταυροπηγιακή καί Συνοδική.

istorikoIakobosΓιατί, ὅπως ἔγραψε ὁ Φώτης Κόντογλου γιά τόν ὅσιο Συμεών: «... Ἐκεῖνος ὁ φτωχός καί καταφρονεμένος καλόγερος πού ἔζησε στά 1000 μ.Χ., δηλαδή 900 χρόνια πρίν ἀπό μᾶς, ἔσχισε σάν πύρινο μετέωρο αὐτούς τούς 9 αἰῶνες κι ἔφταξε ὡς τόν καιρό τόν δικό μας, φωτοβόλος κι ἄφθαρτος σάν ἥλιος, γιά νά δώσει ζωή κι ἐλπίδα στούς σημερινούς ἀνθρώπους...».

Βέβαια κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν ἀπαιτήθηκαν κόποι καί θυσίες πολλές “γιά νά δομηθεῖ τό ἱερό αὐτό καθίδρυμα, ὅπου, μέ ἀρχέτυπο τόν θεῖον Συμεών, δοξάζεται ὁ ἐν Τριάδι Θεός, μεγαλύνεται ἡ πάναγνος Θεοτόκος, σώζονται καί θεοῦνται ψυχές καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ εὑρίσκει πνευματικήν ὠφέλεια καί οἰκοδομήν”, καθώς ἔγραψε γιά τήν Ἱερά Μονή ὁ κορυφαῖος σύγχρονος διδάσκαλος τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, ἀποδημήσας εἰς Κύριον πλέον, Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης.

istorikoTheoklitosΣκοπός τῆς Μονῆς, ὅπως ἀναφέρει τό τυπικό της, εἶναι: «...ὁ ἁγιασμός καί ἡ ἐν Χριστῷ τελείωσις τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς δι' ἀκριβοῦς ἀσκητικῆς βιωτῆς, ὡς αὐτή διαγράφεται ἐν τῷ Ἱερῷ Εὐαγγελίῳ καί ὡς παρεδόθη ὑπό τῶν ὁσίων καί θεοφόρων ἀσκητικῶν Πατέρων καί Διδασκάλων τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ καί μάλιστα ἐν ταῖς κτιτορικοῖς διαθήκαις, ἐνίων ἐξ αὐτῶν (Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου κ.λπ.), ἐξόχως δέ ὡς τυποῦνται ἐν τῷ φωτολαμπεῖ βίῳ καί ταῖς θεοπνεύστοις διδαχαῖς τοῦ προστάτου ἡμῶν, κορυφαίου δέ διδασκάλου τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σοφωτάτου ἀλείπτου τῶν μοναζόντων, ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου».

Τό πρόγραμμα τῆς Μονῆς εἶναι παραδοσιακά μοναστηριακό. Τελεῖται καθημερινά ἡ Θεία Λειτουργία καί σχεδόν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό μοναχικό τυπικό ἀγρυπνίες. Καθημερινά προσέρχονται Χριστιανοί ἀπό τά πέριξ, χωριά, ἀπό τήν Ἀθήνα καί πολλές ἐπαρχίες, γιά ἐξομολόγηση. Καλλιεργοῦνται συστηματικῶς τά μοναχικά ἐργόχειρα, ὅπως: ἁγιοπατερικές ἐκδόσεις, βυζαντινή ἁγιογραφία, μοσχοθυμίαμα, κηροπλαστική, κομποσχοίνια κ.λπ.


Εκτύπωση   Email