Ὁ Ἅγιος τοῦ Φωτός καί τοῦ Θείου Ἔρωτος Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

viossymeonAbigὉ βίος τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, πού ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν μαθητή του, ἅγιο Νικήτα Στηθάτο, σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση, ἐλαφρά διασκευασμένος χάριν συντομίας, ἀλλά καί ἐμπλουτισμένος μέ κάποια στοιχεῖα ἀπό τίς διδαχές του, μέ ἀποσπάσματα ἀπό ἕνα χαρακτηριστικό ὕμνο του, μέ ἱστορικά στοιχεῖα, προϊόντα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καί μέ πολλά ἑρμηνευτικά σχόλια. Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετράχρωμο ἐξώφυλλο. Ἐκδίδεται ἐπίσης καί μέ δερματόδετο ἐξώφυλλο μέ κάλυμμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

...Κάποια νύχτα λοιπόν, πού προσευχόταν καί μέ καθαρό νοῦ ἐπικοινωνοῦσε μέ τόν πρῶτο Θεῖο Νοῦ, εἶδε ξαφνικά νά λάμπει ἄπλετο φῶς ἀπό τούς οὐρανούς καί νά κατεβαίνει πρός αὐτόν. Φώτισε τά πάντα καί τά μετέβαλε σέ μιάν ὁλοκάθαρη ἡμέρα. Καθώς ἦταν καί ὁ ἴδιος τυλιγμένος ἀπ' αὐτό τό φῶς, τοῦ φαινόταν σάν νά ἐξαφανίστηκε ὁλόκληρο τό σπίτι μαζί καί τό κελλί του, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε ἁρπαγεῖ στόν ἀέρα νιώθοντας σάν νά μήν εἶχε καθόλου σῶμα. Κατάπληκτος ἀπό τό μέγα τοῦτο μυστήριο, ἔκραζε ἀκατάπαυστα μέ μεγάλη φωνή τό «Κύριε, ἐλέησον». Καθώς βρισκόταν μέσα σέ αὐτό τό θεῖο φῶς, βλέπει στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ μιάν ὁλόφωτη νεφέλη, ἄμορφη καί ἀσχημάτιστη, γεμάτη ἀπό τήν ἄρρητη δόξα τοῦ Θεοῦ...


Εκτύπωση   Email