Ὁ Ἀσκητής Ἐπίσκοπος Ἅγιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

Askitis17abigὉ θαυμαστός καί συναρπαστικός βίος τοῦ Ἁγίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς, συγχρόνου τοῦ Μεγ. Ἀθανασίου, πού ἔχει κυκλοφορήσει σέ πολλές δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα καί ζητεῖται μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς γῆς.
"Θεωροῦμε  θεία εὐλογία  τό γεγονός ὅτι  ὁ ταπεινός καί ἀφανής ἅγιος  Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς  ὁδηγεῖ συνεχῶς μέ τόν θεοφιλή βίο του στήν μετάνοια καί τήν ὁδό τῆς σωτηρίας μυριάδες ψυχὤν σέ ὅλο τόν κόσμο". (Ἀπό τόν πρόλογο τῆς 15ης ἐκδόσεως).
Τό βιβλίο κοσμεῖται μέ ὡραῖα βυζαντινή τετράχρωμη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στό ἐξώφυλλο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ἀν θέλεις,  παιδί μου,  νά κατοικήσεις ἀνάμεσα  στούς ἀνθρώπους, ὀφείλεις νά προσέξεις τά ἑξῆς:  νά μήν κατηγορεῖς κανέναν ἀπολύτως, νά μήν περιγελᾶς, νά μήν ὀργίζεσαι, νά μήν περιφρονεῖς. Φυλάξου πολύ νά μήν λές: " ὁ τάδε ζεῖ ἐνάρετα· ὁ δείνα ἄσωτα". Διότι αὐτό ἀκριβὤς εἶναι τό "μή κρίνετε". Ὅλους νά τούς βλέπεις μέ τό ἴδιο μάτι, μέ τήν ἴδια διάθεση, μέ τήν ἴδια σκέψη, μέ ἁπλή καρδιά. Νά τούς δέχεσαι σάν τόν Χριστό...
... Τότε  ὁ νέος  τόν  ξαναρώτησε:  "Πάτερ, πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά νικάει κάθε πειρασμό τοῦ διαβόλου;"
"Ἡ νίκη σέ κάθε πειρασμό εἶναι  ἡ σιωπή  καί  ἡ ταπείνωση. Ὅλα τά ἔργα τοῦ ταπεινόφρονος εἶναι γνωστά στόν Θεό καί ἐπαινετά ἀπό  τούς ἀγγέλους  του.  Γι' αὐτό εἶναι φρικτά καί φοβερά στούς δαίμονες.  Γίνε λοιπόν  ταπεινός καί συντριμμένος στήν καρδιά, ὥστε νά ποθήσει τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατοικήσει μέσα σου καί νά σοῦ δώσει ἔτσι δύναμη νά ἀποκρούσεις ὅλες τίς βιοτικές μέριμνες"...


Εκτύπωση   Email