Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ

gerasimosbigὉ χαριτωμένος, συγκινητικός καί λίαν ψυχωφελής γιά μικρούς καί μεγάλους βίος τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ (ὁ ὁποῖος μέ τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, φθάνοντας στήν προπτωτική ἀκακία, ἀπέκτησε φίλο ἕνα λιοντάρι) γραμμένος ἀπό τόν γνωστότερο βιογράφο τῶν ὁσίων Πατέρων τῆς ἐρήμου, Κύριλλο Σκυθοπολίτη, καί μεταφρασμένος στήν καθομιλουμένη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ὁ πανεύφημος αὐτός Γεράσιμος διέλαμψε στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη καί ἀκτινοβόλησε παντοῦ τήν λάμψη τῶν ἀρετῶν. Πρῶτα παρέμεινε, καθώς εἴπαμε, γιά ἀρκετό χρόνο στήν ἔρημο πού βρίσκεται γύρω ἀπό τήν Νεκρά Θάλασσα, μαζί μέ ἄλλους ἁγίους ἀναχωρητάς, μιμούμενος τίς ἀρετές τους. ... Ἐκεῖ, προσθέτοντας συνεχῶς πνευματικό κάλλος, ὅπως οἱ ἐπιμελεῖς ζωγράφοι, καί συγκεντρώνοντάς το ὅλο μέσα στήν ψυχή του, ἀποθησαύρισε στόν ἑαυτό του κάθε εἴδος ἀρετῆς. Ἔτσι, ἀφοῦ παιδαγωγήθηκε ἐπί μακρόν μέ τήν κατά Θεόν φιλοσοφία καί καθάρισε ἀρκετά τήν καρδιά του διά τῆς ἐπαφῆς του μέ τόν Θεό, ἀναδεικνύεται πολιστής καί πολιοῦχος τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνη...


Εκτύπωση   Email