Ὁ Στάρετς Ἰωνᾶς τοῦ Κιέβου

ionasbigΜεγάλος σύγχρονος κοινοβιάρχης Ἅγιος, προορατικός καί θαυματουργός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου, μαθητής τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Τό βιβλίο περιλαμβάνει τή γεμάτη ἐκπληκτικά ὁράματα καί θαύματα βιογραφία του ἀπαρτισμένη καί μεταφρασμένη ἀπ' εὐθείας ἀπό διάφορες ρωσικές πηγές καί βοηθήματα. Ἐκδοση καλλιτεχνική μέ τετράχρωμο ἐξώφυλλο καί πολλές φωτογραφίες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Τότε αὐτός πού ἔλαμπε μέσα στό φῶς κάθησε σ' ἕνα κούτσουρο καί μέ πῆρε κοντά του. Ἔβλεπα μόνο τά πόδια του. "Γιατί εἶσαι τόσο πικραμένος;" μέ ρώτησε....... Κι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος εἶδα τότε καθαρά καί γνώρισα τόν Κύριο καί Θεό καί Σωτήρα μου Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶχε ἔρθει σέ μένα τόν ἀνάξιο μέ τήν συνοδία πολλῶν ἁγίων. Μοῦ λέει λοιπόν γεμάτος στοργή, ἔλεος, ἀγάπη καί γλυκύτητα: "Δές καί ψηλάφησε τίς πληγές στά χέρια, τά πόδια καί τήν πλευρά μου καί βεβαιώσου ὅτι δέν εἶμαι φάντασμα, ἀλλά εἶμαι ἐγώ ὁ ἴδιος, πού ἦρθα νά σέ θεραπεύσω". ... Ἔπειτα μέ παρηγόρησε καί μέ νουθέτησε: "Νά εἶσαι ἀνδρεῖος, νά κάνεις ὑπακοή πάντα μέ προθυμία, ἐπειδή ἡ ὑπακοή εἶναι ἁγία καί ἁγιάζει τόν μοναχό πού τήν ἔχει καί τοῦ δίνει φτερά πού τόν ἀνεβάζουν στόν θρόνο τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός. Μή δειλιάζεις, σέ βεβαιώνω ὅτι θά εἶμαι πάντα κοντά σου"...

Ἐπιστροφή