Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἀγρυπνίας Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Α΄ Μέρος

CDa-panigyrisAbig

Ψάλλει Βυζαντινός Χορός τῶν πατέρων καί φίλων τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοπρ. π. Χρήστου Κυριακόπουλου.


Εκτύπωση   Email