Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (1) Εὐχή Μυστική

efxibigἩ ἀριστουργηματική καί μοναδική στήν πατερική γραμματεία προσευχή τοῦ Ὁσ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου "δι' ἧς ἐπικαλεῖται τό Πνεῦμα τό Ἅγιον", σέ πεζό λόγο, μά ποιητικώτατο. (Κείμενο-Μετάφραση).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρόσκληση
... Ἔλα, τό φῶς τό ἀληθινό, ἔλα, ἡ αἰώνια ζωή, ἔλα, τό ἀπόκρυφο μυστήριο, ὁ ἀνώνυμος θησαυρός, τό ἀνεκφώνητο πρᾶγμα, τό ἀκατανόητο πρόσωπο, ἡ παντοτινή ἀγαλλίαση, τό ἀνέσπερο φῶς, ἔλα, ἡ ἀληθινή προσδοκία αὐτῶν πού μέλλουν νά σωθοῦν...


Εκτύπωση   Email