Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (6) Σταυροαναστάσιμα

stavroana2bigἘπιλογή ἀπό τά ἔργα τοῦ Ὁσ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, πού ἀναφέρονται στόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ἄν θέλεις, ἄνθρωπε, νά γίνεις Θεός, νά κερδίσεις τήν αἰώνια ζωή καί νά ζήσεις μαζί μου, πρᾶγμα, πού ὁ προπάτοράς σου, ἐπειδή τό ἐπεδίωξε μέ κακό τρόπο, δέν τό πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι ἐγώ γιά σένα. Ἀπόφυγε τήν ἀλαζονεία καί τήν ὑπερηφάνεια τοῦ δαιμονικοῦ φρονήματος, δέξου ραπίσματα, φτυσίματα, κολαφίσματα, ὑπόμεινέ τα μέχρι θανάτου καί μήν ντραπεῖς. Ἄν ὅμως ἐσύ ντραπεῖς νά πάθεις κάτι χάρη τῶν ἐντολῶν μου, καθώς ἐγώ ὁ Θεός ἔπαθα γιά σένα, θά θεωρήσω κι ἐγώ ντροπή μου, τό νά εἶσαι μαζί μου κατά τήν ἔνδοξη ἔλευσή μου καί θα πῶ στούς ἀγγέλους μου: "Αὐτός κατά τήν ταπείνωσή μου ντράπηκε νά μέ ὁμολογήσει καί δέν καταδέχθηκε νά ἐγκαταλείψει τόν κόσμο καί νά γίνει ὅμοιός μου. Τώρα λοιπόν πού ἀπογυμνώθηκε ἀπό τήν φθαρτή δόξα, ἐνῶ ἐγώ δοξάζομαι στήν ἀθάνατη δόξα τοῦ Πατέρα μου, θεωρῶ ντροπή μου ἀκόμη καί νά τόν βλέπω. Πετάξτε τον λοιπόν ἔξω...


Εκτύπωση   Email