Στάρετς Μακάριος τῆς Ὄπτινας

makariosbigἩ πληρέστερη ἔκδοση στήν Ἑλληνική γλώσσα γιά τόν ἐπίσης κορυφαῖο Στάρετς τῆς Ὄπτινας, περιλαμβάνει:
Α'. Σύντομο βίο καί πάλι ἀπό τόν Βλ. Λόσσκυ, μεταφρασμένο κατ' εὐθείαν ἀπό τό γαλλικό πρωτότυπο.
Β'. Ἀναλυτικότερο βίο τοῦ Ὁσίου πού συντάξαμε καί μεταφράσαμε ἀπό διάφορες ρωσικές πηγές καί βοηθήματα.
Γ'. Ἀπάνθισμα ἐκλεκτῶν ἀποσπασμάτων ἀπό τίς πνευματοφόρες ἐπιστολές του μεταφρασμένες ἐπίσης κατ' εὐθείαν ἀπό τά ρωσικά.
Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετράχρωμο ἐξώφυλλο καί πολλές φωτογραφίες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ποτέ δέν στεναχωριόταν οὔτε περιφρονοῦσε κανένα, μολονότι τόν ταλαιπωροῦσαν. Μέ πόση ἀγάπη π.χ. δεχόταν καί παρηγοροῦσε κάποιον ἀδελφό πού τόν στεναχωροῦσε καί τόν κακολογοῦσε, μά καί ὅταν οἱ μαθητές του τοῦ ἔλεγαν πώς κάποιος τόν κακολογεῖ, ὁ Στάρετς ἀπαντοῦσε:
"Δόξα τῷ Θεῷ! Μόνο αὐτός κατάλαβε ποιός εἶμαι. Τοῦ τό ἀποκάλυψε ὁ Θεός, ἐνῶ ἐσεῖς πλανιέστε πού μέ θεωρεῖτε πώς κάτι εἶμαι. Ἤ μήπως ξεχάσατε τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου:
Οὐαί ὅταν καλῶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι (Λουκ. 5,26)
(Ἀλοίμονό σας ὅταν σᾶς ἐπαινοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι)
Πρέπει νά ξέρετε ὅτι ἡ κακολογία εἶναι σάν πνευματικό καθαρτήριο, πού καθαρίζει τούς λεκέδες ἀπό τίς ψυχές μας"...


Εκτύπωση   Email