Ὅσιος Νεκτάριος Ὁ τελευταῖος Μεγάλος Στάρετς τῆς Ὄπτινας

nektariosbigὉ μεγαλόσχημος ἱερομόναχος Νεκτάριος ἦταν ὁ τελευταῖος Στάρετς τῆς Ὄπτινας πού ἐκλέχθηκε ἀπό τήν ἀδελφότητα, πρίν ἡ ἱστορία τῆς περίφημης αὐτῆς Μονῆς διακοπεῖ βιαίως ἀπό τήν ἐπέλαση τῶν ἀντίχριστων μπολσεβίκων. Ὁ βίος του εἶναι πρός τό παρόν ἄγνωστος στήν ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία. Ἐπιχειροῦμε λοιπόν τήν ἔκδοσή του ἔχοντας ὑπόψη τήν σύντομη βιογραφία του στά Ρωσικά ἀπό τόν Ἰβάν Κοντσέβιτς, γνωστό βιογράφο τῶν ὁσίων Γερόντων τῆς Ὄπτινας, καθώς καί τίς ἀναμνήσεις καί τήν ἀλληλογραφία τῆς μητέρας του Ἀλεξάνδρας Κοντσέβιτς (μετέπειτα μοναχῆς Νεκταρίας) καί τοῦ μικρότερου ἀδελφοῦ του, Ὀλέγκ, ἀργότερα ἐπισκόπου Νεκταρίου, καί πολλῶν ἄλλων πνευματικῶν του τέκνων. Προλογίζει ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος. Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετραχρωμία στό ἐξώφυλλο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Μιά ὁμάδα νέων μέ τίς συνήθεις πνευματικές ἀνησυχίες ἐπισκέφθηκε τήν Ὄπτινα. Ἀναζητοῦσαν τήν Ὀρθοδοξία. Σέ μιά στιγμή λοιπόν ρώτησαν τόν ἱερέα πού τούς συνώδευε τί εἶναι Ὀρθοδοξία. Ἀκούγοντάς τους ὁ στάρετς Νεκτάριος χαμογέλασε καί εἶπε:
- Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ζωή· κανείς δέν μπορεῖ νά μιλήσει γι' αὐτήν· πρέπει νά τήν ζήσει.......
.... Ἔπειτα δείχνοντας τό φυσικό τοπίο εἶπε:
- Κοίταξε τί ὀμορφιά! Ὁ ἥλιος, ὁ οὐρανός, τ' ἀστέρια, τά δένδρα, τά λουλούδια, τά πουλιά!... Καί ξέρεις, δέν ὑπῆρχε τίποτε πρίν. Ἀπολύτως τίποτε! Καί ὁ Θεός δημιούργησε τέτοια ὀμορφιά ἀπό τό τίποτε. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τόν ἄνθρωπο: ὅταν εἰλικρινά συνειδητοποιήσει πώς εἶναι ἕνα τίποτε, τότε ὁ Θεός ἀρχίζει νά δημιουργεῖ κάτι ὑπέροχο ἀπ' αὐτόν...


Εκτύπωση   Email