Πανηγυρικές Ἀκολουθίες Ὀσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

akolSymeonbigΣύντομος, γλαφυρός, κατανυκτικός καί διδακτικός βίος τοῦ Ὁσίου, γραμμένος ἀπό τόν μεγάλο ὀρθόδοξο λογοτέχνη καί ἁγιογράφο, Φώτη Κόντογλου. Τό βιβλίο αὐτό σέ δίχρωμη καλλιτεχνική ἔκδοση περιλαμβάνει ἐπίσης:
Α. Θαυμάσια εἰσήγηση, πού ἔγραψε εἰδικά γιά τήν παροῦσα ἔκδοσή μας ὁ σύγχρονος διδάσκαλος τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, ὁσιολογιώτατος μακαριστός μοναχός, Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης.
Β. Ἀκολουθία τῆς πανηγύρεώς του (12 Ὀκτωβρίου) γραμμένη ἀπό τόν ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.
Γ. Ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων του (3 Ἰανουαρίου).
Δ. Ἀνθολόγιο ἐκλεκτῶν ἀποσπασμάτων ἀπό τά πάμφωτα ἔργα του.
Ε. Μουσικό παράρτημα.


Εκτύπωση   Email