Ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως

xaraAnastbig

Ἡ ζωηφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας. Στό βιβλίο μας αὐτό παρουσιάζουμε τήν ὡραιότερη, ἴσως, μελέτη πού ἔχουμε συναντήσει στήν πατερική γραμματεία. Ὁ κορυφαῖος διδάσκαλος καί μέγας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας συνοψίζει ἄριστα τή χαροποιό ἀναστάσιμη θεολογία μέ μιά θαυμάσια ἠθική διδασκαλία μέ πλήρη χάρη λόγου. Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετραχρωμία στό ἐξώφυλλο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Χαρά μέ τόν Ἀναστάντα
... Ἔλαβε πάλι τήν ὡραιότητα καί τή δόξα, γιατί ἐκεῖνος πού ἦταν χθές καί προχθές ἄμορφος, ἄδοξος, ἀνείδεος, τώρα ἀναστήθηκε ἀπό τό μνῆμα σάν ἕνας νυμφίος ἀπό τόν νυμφικό θάλαμο, ὅλος ὡραιότατος, ὅλος ἔνδοξος, ὅλος ἡλιόμορφος. Ἡ χάρη καί ἡ δόξα τοῦ ἀναστημένου σώματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο ὑπερβολική, ὥστε στόν οὐρανό αὐτή θά εἶναι ἡ ἀνώτατη μακαριότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί ὅλων τῶν αἰσθήσεών μας, πού θά εἶναι ἀρκετή ν' ἀποκαλύψει σ' ὅλους τούς μακαρίους, τόσον ἀγγέλους, ὅσο καί ἀνθρώπους, ἕναν Παράδεισο, μέσα στόν ὁποῖο θά εὐφραίνονται ἀκόρεστα σ' ὅλους τούς αἰῶνες...

 


Εκτύπωση   Email