Ἀληθῶς Ἀνέστη

alithosbigΠρόκειται γιά μιά σύνθεση καί μεταφορά στήν νεοελληνική γλώσσα ἀπό διάφορες ὁμιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ τή γλαφυρή του γραφή καί τό ἐπαγωγό του ὕφος ἐκθέτει τίς ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐλέγχει τό σαθρό τῶν ἀντιθέτων ἐπιχειρημάτων. Σήμερα, ἐποχή παντοίας ἀμφισβήτησης καί ἀνατροπῆς, ὁ πειστικός λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶναι ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Προλογίζει ὁ ἀξιότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γ. Γαλίτης. Συνεκδίδεται καί ἡ Ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα καί ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σέ κείμενο καί μετάφραση. Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετραχρωμία στό ἐξώφυλλο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Γι' αὐτό ἄλλωστε προηγουμένως ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης βεβαίωσε πώς τόν ἔθαψαν μέ πολλή σμύρνα, πού κολλάει τά ὀθόνια πάνω στό σῶμα, ὅπως κολλάει τό μολύβι τά μέταλλα, ὥστε δέν ἦταν καθόλου εὔκολο νά ξεκολλήσουν· ἑπομένως, ὅταν ἀκούσεις ὅτι τά σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, νά μήν ἀνεχθεῖς ἐκείνους πού λένε ὅτι ἐκλάπη. Θά πρέπει νά ἦταν βέβαια πολύ ἠλίθιος ὁ κλέφτης, ὥστε νά σπαταλήσει γιά ἕνα περιττό πράγμα τόση προσπάθεια καί τόσο χρόνο. Μά καί γιά ποιό σκοπό θά ἔβγαζε τά σουδάρια; Καί πῶς ἦταν δυνατό νά ξεφύγει τήν ὥρα πού θά ἔκανε αὐτή τήν δουλειά; Γιατί ἀσφαλῶς θά δαπανοῦσε πολύ χρόνο καί ἦταν φυσικό καθυστερώντας νά συλληφθεῖ ἐπ' αὐτοφόρῳ.
Ἀλλά καί τά ὀθόνια γιατί κείτονται χωριστά, καί χωριστά τό σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα; Γιά νά βεβαιωθεῖς ὅτι δέν ἦταν ἔργο βιαστικῶν οὔτε ἀνήσυχων κλεφτῶν, τό νά τοποθετήσουν χωριστά ἐκεῖνα καί χωριστά τοῦτο τυλιγμένο. Κι ἀπό ἐδῶ λοιπόν ἀποδεικνύεται ἀπίθανη ἡ κλοπή...


Εκτύπωση   Email