Ἡ Πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἐποχή τῆς Παγκοσμιοποιήσεως

pagosmbigΜιά ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση στό ἐπίκαιρο καί φλέγον θέμα. Πρόκειται γιά μιά ὁμιλία τοῦ τ. Ὑπουργοῦ κ. Στυλ. Παπαθεμελῆ, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου στόν Κάλαμο Ἀττικῆς, τήν 1η Ἀπριλίου 2001.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Τό ἐρώτημα εἶναι πῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί μέ ποιές δυνάμεις μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε στό τόσο τρομακτικό φάσμα πού περιγράψαμε. Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία· ὅτι ὁ Ἑλληνισμός ἔχει ἀξίες ζωῆς καί πολιτισμοῦ. Δηλαδή τελικά ἔχει ψυχή μέσα του, πού εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη του, ἡ ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία του. Εἶναι ἡ λεβεντιά καί τό φιλότιμο, ἰδιώνυμες ἀρετές τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἡρωϊσμός καί  ἡ αὐτοθυσία γιά τό γενικό καί ὄχι γιά τό ἀτομικό καλό. Εἶναι ἡ ἑλληνική ὅραση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτή ἡ ἑλληνική ὅραση τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι γεγονός πού σημάδεψε τήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά δυό χιλιετίες. Ἔδωσε κινητήρια δύναμη καί αἰτία ζωῆς στόν Ἑλληνισμό. Αὐτή ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι βίωμα ἐσωτερικό, ἀλλά ἐπίσης καί σκέψη νοητική, εἶναι ἐκεῖνο τό στοιχεῖο πού δημιουργεῖ στόν νέο Ἕλληνα τίς προϋποθέσεις νά ἀγωνισθεῖ νικηφόρα στή ζωή...
Αὐτή τήν πίστη τῶν πατέρων μας τήν γιορτάσαμε καί τήν τιμήσαμε προχθές ὡς ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, ὅταν δυό αἰῶνες περίπου πρίν, ἑκατόν ὀγδόντα χρόνια, οἱ πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ καί πολέμησαν "γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία" καί ἀνέκτησαν τήν ἐλευθερία καί δόξασαν ἀκριβῶς αὐτή τήν πίστη...

Ἐπιστροφή