Ἀνθολόγιο Χριστουγέννων

Anthologio Hristougennon

Διαστάσεις: 12 x 22 ἑκ.
Σελίδες 125
Ἔκδοση 1η - Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο -  Ἔγχρωμο περιεχόμενο.

Τιμή : 5 €

Περισσότερα...

Πανηγυρικές Ἀκολουθίες Ὀσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

akolSymeonbig

Διαστάσεις: 20 x 27,5 ἑκ.
Σελίδες 108
Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο - Δίχρωμο περιεχόμενο.

Τιμή : 6 €

Περισσότερα...

Ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως

xaraAnastbig

Διαστάσεις: 13 x 20 ἑκ.
Σελίδες 64
Ἔκδοση 2η - Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο - Δίχρωμο περιεχόμενο.
Συγγραφέας : Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Τιμή : 4 €

Περισσότερα...

Ὀρθόδοξος Μοναχισμός Ἐκκοσμίκευση ἤ Ἀναδρομή πρός τό Ἀρχαῖον Κάλλος;

monaxismosbig

Διαστάσεις: 12,5 x 19,5 ἑκ.
Σελίδες 176
Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο - Μονόχρωμο περιεχόμενο.
Συγγραφέας : Ἀρχιμ. Χριστόδουλος

Τιμή : 7 €

Περισσότερα...

Τό Προσευχητάρι τοῦ Ἁγίου Νήφωνος

prosefxNifonosbig

Διαστάσεις: 12 x 17 ἑκ.
Σελίδες 96
Ἔκδοση 3η - Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο - Δίχρωμο περιεχόμενο.

Τιμή : 4 €

Περισσότερα...

Ἡ Ἐπιστροφή ἑνός Ἁμαρτωλοῦ

epistrofibig

Διαστάσεις: 11 x 19 ἑκ.
Σελίδες 136
Ἔκδοση 3η - Μαλακό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο - Μονόχρωμο περιεχόμενο.

Τιμή : 5 €

Περισσότερα...

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ