Ζωντανή Μετάδοση - Ιούνιος 2024 (2)

Programma

πού μεταδίδονται ἀπευθείας διαδικτυακά μέσω προγράμματος youtube, σύμφωνα μέ τό ὡράριο μεταδόσεων. Κάντε κλικ στη διεύθυνση που ακολουθεί:

https://www.youtube.com/channel/UCqjXXNxii_UHmSpILBSPUkA

 

1/6/2024 Σάββατο    5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

2/6/2024 Κυριακή    3.30 π.μ   Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία [Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος]

                                 5.30  μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

8/6/2024 Σάββατο    5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

9/6/2024 Κυριακή    3.30 π.μ   Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία [Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ] 

                                    5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

11/6/2024 Τρίτη        7.30 μ    Ἀγρυπνία Ἀποδόσεως Ἑορτῆς Πάσχα (ABATH)

12/6/2024 Τετάρτη    6 μ.μ         Ἀγρυπνία Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

15/6/2024 Σάββατο    5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός 

16/6/2024 Κυριακή    3.30 π.μ   Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Α'Οἰκ.Συνόδου]

                                     5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

22/6/2024 Σάββατο    9 μ.μ   Ἀγρυπνία Πεντηκοστῆς

23/6/2024 Κυριακή    5.30 μ.μ   Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

 

 

 

              

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email