Ζωντανή Μετάδοση - Ιανουάριος 2023

Programma

πού μεταδίδονται ἀπευθείας διαδικτυακά μέσω προγράμματος youtube, σύμφωνα μέ τό ὡράριο μεταδόσεων. Κάντε κλικ στη διεύθυνση που ακολουθεί:

https://www.youtube.com/channel/UCqjXXNxii_UHmSpILBSPUkA

 

5/1/2023  Πέμπτη  9 π.μ  Μεγάλες Ὧρες Θεοφανείων   

                                9 μ.μ  Ἀγρυπνία γιά τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

7/1/2023 Σάββατο 5.30 μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

8/1/2023 Κυριακή 3.30 π.μ  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

                                5.30  μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός, Παράκληση στόν Ὁσ.Συμεών τόν Ν.Θεολόγο

14/1/2023 Σάββατο 5.30 μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

15/1/2023 Κυριακή 3.30 π.μ  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

                                 5.30  μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός, Παράκληση στόν Ὁσ.Συμεών τόν Ν.Θεολόγο

16/1/2023  Δευτέρα 6 μ.μ  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου

21/1/2023 Σάββατο 5.30 μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

22/1/2023 Κυριακή 3.30 π.μ  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

                                5.30  μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός, Παράκληση στόν Ὁσ.Συμεών τόν Ν.Θεολόγο

24/1/2023  Τρίτη 6 μ.μ  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 

28/1/2023 Σάββατο 5.30 μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός

29/1/2023 Κυριακή 3.30 π.μ  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

                                  5.30  μ.μ  Θ' ὥρα, Ἑσπερινός, Παράκληση στόν Ὁσ.Συμεών τόν Ν.Θεολόγο

 

             

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email