Ἀνακοίνωση Πανηγύρεως 2018

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ο Ρ Τ Η Σ 

 

1.  Πέμπτη 11 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7 μ.μ.:

   Ὑποδοχή τῆς ἁγίας & χαριτοβρύτου Τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος 'Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου, καί τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Βεροίας  κ.κ. Παντελεήμονος.  

    Μαζί μέ τήν Τιμία Κάρα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνηση τά ἱερά λείψανα τοῦ τιμωμένου ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου κατά τίς Ἀκολουθίες τοῦ ἑορταστικοῦ τριημέρου.

 Ἐν συνεχείᾳ ἔναρξη τῆς πανηγυρικῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας κατά τήν μοναστηριακή τάξη, μέ τήν συμμετοχή πλειάδος καθηγουμένων, ἱερομονάχων, ἱερέων καί διακόνων.

      Κατά τίς ὧρες τῆς Πανηγύρεως ἡ εἴσοδος στό Μοναστῆρι εἶναι ἐλεύθερη.

 

 2. Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5 μ.μ.:

      Μεθέορτος ἑσπερινός καί κτιτορικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κτιτόρων καί ὅλων τῶν κεκοιμημένων δωρητῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 

3. Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου

 ὥρα 5 π.μ.:  Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θ. Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως.

ὥρα 5 μ.μ.:  Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς καί παράκληση στόν θεοφόρο καί θαυματουργό ὅσιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, ὑπέρ ὑγείας, φωτισμοῦ καί σωτηρίας τῶν συνδρομητῶν, ἀφιερωτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Εκτύπωση   Email