Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

  1. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

        Ἀ γ ρ υ π ν ί ε ς

6/8/19    Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς  Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 5/8ου ὥρα 6 μ.μ. 

 

13/8/19   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν  Ὁσίων Σερίδου, Δωροθέου & Δοσιθέου ὑποτακτικοῦ

               τῶν ἐν Γάζῃ   καί ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν

               καί Ραϊθώ π. Δαμιανοῦ κομίζοντος τεμάχιον τοῦ ἰεροῦ λειψάνου

               τῆς ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. 

              Ἔναρξη ἀγρυπνίας 12/8ου ὥρα 6 μ.μ. 

  

15/8/19   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 14/8ου στίς 9 μ.μ. 

 

18/8/19  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ  

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 17/8ου στίς 9 μ.μ.

 

24/8/19   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ  Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/8ου στίς 6 μ.μ. 

 

29/8/19   Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς  Ἁποτομῆς τῆς Τιμ.Κεφαλῆς ἁγ.Ἰωάννου Προδρόμου   

  Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/8ου στίς 6 μ.μ. 

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ