Προγραμμα  Συναξεων  &  Ακολουθιων

Γενική ἐνημέρωση :

  1. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ὅταν ἀκολουθεῖ ἡ προγραμματισμένη μηνιαία σύναξη μελέτης διδαχῶν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου,  ἡ  Ἱ. Μονή παραμένει  γενικῶς  κλειστή. Ἀνοίγει μόνο τό ἀπόγευμα στίς 4 μ.μ. γιά τήν σύναξη καί τόν Ἑσπερινό.
  2. Οἱ ἀγρυπνίες ὅταν ξημερώνει Κυριακή ἤ γενική ἀργία ἀρχίζουν στίς 9 μ.μ.,  ἐνῶ ὅταν ξημερώνει ἐργάσιμη ἡμέρα, ἀρχίζουν στίς 6 μ.μ.
 

 

Κυριακή  12/6/2016  Σύναξη ὥρα 4.30 μμ

 

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

θά ἑρμηνεύσει διδαχές τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/6/16  Ἀγρυπνία (ΑΒΑΤΗ) Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 

            Ἔναρξη ἀγρυπνίας 7/6ου ὥρα 7.30 μ.μ.

 

9/6/16  Ἀγρυπνία  Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 8/6ου ὥρα 6 μ.μ.

 

19/6/16  Ἀγρυπνία Πεντηκοστῆς

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 18/6ου ὥρα 9 μ.μ.

 

24/6/16  Ἀγρυπνία γιά τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 23/6ου ὥρα 6 μ.μ.

 

29/6/16  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου

     Ἔναρξη ἀγρυπνίας 28/6ου ὥρα 6 μ.μ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ